Oprava poškozené Fügnerovy ulice – komunikace, Plaňany

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Rekonstrukce místních komunikací
Poříčany – ul. Mírová

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Rekonstrukce lesoparku Belveder

Zadavatel/Investor:
SWIETELSKY stavební s.r.o. Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8

Stavební úpravy Varšavské ulice II
Tábor

Zadavatel/Investor:
Město Tábor, Žižkovo nám. 2, Tábor, 390 15

Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Svatá Hora u Příbrami – opěrné stěny

Zadavatel/Investor:
RS Monolit s.r.o. K Samotám 752, Planá nad Lužnicí

III/24512 Břežany II, opěrná zeď
v km 1,46 vpravo

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Rozšíření ZŠ Dolní Břežany
komunikace a sítě za Pivovarem,
u Pazderáku

Zadavatel/Investor:
Obec Dolní Břežany, 5.Května 78, 252 41 Dolní Břežany

Tábor – Křižíkovo náměstí, úpravy

Zadavatel/Investor:
Město Tábor, Žižkovo nám. 2, Tábor, 390 15

Rekonstrukce místních komunikací
v Lázních Toušen – II. etapa

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Rekonstrukce a modernizace místních
komunikací  v obci Libeř

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Spořilovská – Chodovská příprava území
pro umístění MPHS a 2.etapa MPHS

Zadavatel/Investor:
SWIETELSKY stavební s.r.o. Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8

Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná,
Tovární a V Jezírku v Průhonicích

Zadavatel/Investor:
Obec Průhonice

 
 

Modernizace místní komunikace
ulice Keltská

Zadavatel/Investor:
Obec Dolní Břežany

Rekonstrukce komun. ul. Štěpná
vč. kanalizace DN 300 vodovodu

Zadavatel/Investor:
Město Neratovice

Úprava oplocené plochy u nádraží ČD v Táboře

Zadavatel/Investor:
Město Tábor

Pražské sídliště v Táboře
– VII. etapa regenerace.

Zadavatel/Investor:
COLAS a.s.

Oprava chodníku v Jesenského ulici

Zadavatel/Investor:
Město Tábor

Rekonstrukce chodníku v ulici Masarykova

Zadavatel/Investor:
Město Rudná

Stavební úpravy chodníků u silnice III/13711
v obci Bezděčín a Želeč

Zadavatel/Investor:
Obec Želeč

Rekonstrukce ul. Ořechová v Neratovicích, II. etapa

Zadavatel/Investor:
Město Neratovice

Tábor, Nový hřbitov – cestní síť, zádlažba komunikací – 2012.3

Zadavatel/Investor:
Město Tábor

Stavební úpravy chodníku v Helsinské ulici – 1. etapa

Zadavatel/Investor:
Město Tábor

VI. etapa regenerace Pražského sídliště v Táboře

Zadavatel/Investor:
DAICH spol. s r.o.

Komunikace a zpevněné plochy LIDL Českobrodská, Praha 10

Zadavatel/Investor:
Orystav spol. s.r.o.